چارت سازمانی هتل ها

چارت سازمانی هتل ها

جهت رسیدن به اهداف بلند و کوتاه مدت سازمانی هتل ها همانند تمامی سازمان ها میباید مطابق با یک الگو از پیش تعیین شده کار نمایند.

در این الگو و یا جدول جایگاه های افراد شاغل در هتل مشخص میشود و از این طریق تعیین میشود که روابط واحد های مختلف با یکدیگر چگونه باید باشد .

نمودار سازمانی یک هتل نشان دهنده مشاغلی است که هتل برای انجام فرایندهای کاری ، ماموریت ، چشم انداز و ارزش های خود به آن نیاز دارد.

هر هتل اعم از کوچک ، متوسط ​​یا بزرگ برای انجام کارهای روزمره خود به یک ساختار سازمانی احتیاج دارد.

نمودار سازمانی برای کمک به تقسیم وظایف ، تعیین کار برای هر بخش و تفویض اختیار در داخل و بین بخشها استفاده می شود.

این برای افرادی که در سازمان کار می کنند ، بلکه برای نامزدها ، کارمندان جدید ، سرمایه گذاران ، همکاران و دیگران نیز مفید است.

تهیه و اصلاح چارت سازمانی

تهیه و اصلاح چارت سازمانی هتل ، اقامتگاه ، رستوران و آشپزخانه یک اصل اساسی در راه اندازی و مدیریت مجموعه ها به حساب می آید .

در واقع تعیین کننده تعداد نیروی انسانی مورد نیاز در فاز اول؛ ایجاد ،طراحی و تصویب چارت سازمانی است .

چارت سازمانی در مرحله راه اندازی ایجاد و به تصویب مالک یا بهره بردار مجموعه می رسد و بر اساس همین چارت است که تیم استخدام برای استخدام نیروی انسانی مورد نیاز از طریق روش های مختلف اقدام به جذب و استخدام نیروی انسانی خواهد کرد.

در حال بارگذاری پخش کننده...

نمونه چارت سازمانی هتل 5 ستاره:

چارت سازمانی هتل ها

یک چارت سازمانی استاندارد باید شامل قسمت های مهم زیر باشد .

1- تفکیک کامل دپارتمان های مختلف هتل .

2- تهیه و تدوین سلسله مراتب سازمانی و بهینه سازی آن با نظر کارفرما .

3- رعایت استاندارد های هر واحد و کل هتل .

4- ایجاد و در نظر گرفتن تعداد کلی نیروی انسانی مورد نیاز با توجه به وسعت هتل .

5- عدم استفاده از محل های سازمانی خالی یا تجمیع آن با جایگاه های دیگر.

6- تعیین و ارائه استاندارد های هتل و ارائه توضیحات کامل به کارفرما .

توجه به این نکته بسیار ضروری است که چارت سازمانی باید به شکل اختصاصی برای هر مجموعه ای تهیه و تدوین گردد .

داشتن تخصص و دانش در مدیریت و آشنایی با فرایند های عملیاتی هتل، اقامتگاه، رستوران و آشپزخانه ها نقش بسیار تعیین کننده ای در ارائه و طراحی چارت سازمانی صحیح بازی می کند .

چارت سازمانی بعنوان یک پرچم مهم همیشه راهگشای اساسی در تعیین خط مشی کلی سازمان یک هتل یا مجموعه اقامتی و خدماتی است .

این چارت می تواند انحراف را تعیین و به مجریان ، مدیران و بهره برداران همیشه یاد آوری کند که برای ارائه خدمات مناسب و ایجاد رضایت مندی در هتل باید از چه استاندارد هایی تبعیت کرد.

قطعا کمبود نیروی انسانی در کنار استخدام بیش از اندازه می تواند به ضرر و زیان هنگفت هتل منجر شود .

هتلی را تصور کنید که برای 200 اتاق مثلا 550 نیروی انسانی دارد و با داشتن نیروی انسانی بیشتر از استاندارد ، خدماتی مناسبی هم ارائه نمی دهد و در کل مجموعه زیان ده است .

شما بعنوان مدیر عامل و بهره بدار چه تصمیم میگیرید ؟

قطعا تعطیلی هتل و بازبینی کلی نیروی انسانی ….

ماهیت وجودی صنایع خدماتی خصوصا هتل ها ایجاد رضایتمندی برای میهمانان و مشتریان است .

اگر از این اصل اساسی غافل شویم به زودی تبدیل به یک هتل خواهیم شد که علاوه بر اینکه هیچ آورده ای ندارد ؛

همیشه مهمانان با ناراحتی از هتل خارج می گردند . (وضعیت فعلی که اکثر هتل ها با آن دست و پنجه نرم می کنند )

 

تیم حرفه ای شرکت تخصصی شاهزاده حمزه، با اندوخته ای عملیاتی و اجرایی و ارائه خدماتی بی مانند در هتل های مختلف کشور می تواند دراین امر بعنوان مشاور ، در کنار بهره برداران، مدیران و مالکان مجموعه های عملیاتی بایستد .

برای تهیه و تدوین استاندارد چارت سازمانی هتل ،

با ما تماس بگیرید.

 

پیمایش به بالا