پدیده زیرآب زنی و سوءاستفاده مدیران

پديده بسيار شوم اما پر رواج اين روزهاي سيستم هتلداري كشور!( پدیده زیرآب زنی و سوءاستفاده مدیران)

پدیده زیرآب زنی و سوءاستفاده مدیران

🔰متاسفانه عدم شايسته سالاري در سيستم كاري راه را براي شيوع حاد زير آب زني باز كرده است. روشي راحت براي ترفيع درجه و رسيدن به پست هاي كاري بهتر و حقوق مزاياي بالاتر براي پرسنلي ضعيف النفسي كه البته حس حسادت و كينه هم در آنها كم نيست.بدبختانه برخي مديران بي سواد و راحت طلب با اين روش نامعقول عملكرد كاركنان شان را ارزيابي مي كنند.مديري كه به جاي انتخاب راهكارهاي درست،دهان بيني را بر مي گزيند و پرسنل زير مجموعه اش را به جاسوسي و مراقبت از يكديگر وادار مي كند!

مديران اين شكلي دقيقا به نوعي همان سياست انگليسي را رواج مي دهند: ( تفرقه بين پرسنل از طريق زير آب زني و حاكميت بر آنها )

🔰صد البته كه اين پديده شوم در ميان مديران نيز بخاطر كسب صندلي هاي بالاتر قدرت و مقام بسيار شايع است.

بد نيست بدانيم بروز و ظهور اين نوع رفتارهاي ناشايست پيامدهاي ناگواري براي سيستم تحت مديريت به دنبال دارد.از جمله اينكه پرسنل توانمند و صاحب سبك و ايده پس از مدتي انگيزه كاري را از دست داده و به حاشيه رانده مي شوند و به جاي اينكه دل در گرو كار دهند بيشتر نگران مقابله با اين رفتارهاي ناسالم هستند.

اين رفتارها غالبا فشار عصبي زيادي به پرسنل مثبت تحميل و كارآيي  آنها را شديد كاهش مي دهد و مديران نيز عليرغم آگاهي از عواقب خطرناك آن بعضا به خاطر سوء استفاده ،راحتي و كسب اطلاعات بيشتر از داخل مجموعه هرگز به فكر درمان قطعي اين معضل و ايجاد راهكارهاي منطقي نيستند.

زير آب زني اغلب همراه با دروغ، غيبت، توهين،تهمت و تخريب شخصيت حقوقي و حقيقي افراد است.فرد زير آب زن در حقيقت با ادامه اين كار از جو ناسالم محيط نهايت استفاده را كرده و با رفتار به ظاهر دلسوزانه سعي بر آن دارد كه به نحوي،نور چشمي و به اصطلاح نيروي سوگلي مديران باشد!

🔰معمولا مديراني كه از تخصص،تجربه و علم كافي در مديريت بهره مند نيستند به دليل احاطه بهتر بر مجموعه تحت مديريت خويش به پرسنل زير آب زن جاهلانه و عامدانه بها مي دهند و باعث رواج قارچ گونه اين رفتارهاي ناشايست در بين پرسنل خواهند شد.

شايد به نوعي ريشه درمان اين پديده ناشايست، انتصاب مديران كارآمد ، لايق، باسواد و با تجربه باشد كه با علم و تدبير خويش اولا پرسنل را در ابتدا درست گزينش و استخدام كنند و ثانيا قاطعانه در مرحله بعد با پرسنلي كه به جاي تلاش و پشتكار و صداقت با زير آب زني قصد پيشرفت دارند را برخورد نموده و هرگز اجازه رواج اين رفتار و شاخصه زشت و غير انساني را در مجموعه تحت اختيار خويش ندهند.

🔰ختم كلام:
مغزهاي بزرگ در خصوص ايده ها بحث مي كنند، مغزهاي متوسط در مورد حوادث و مغزهاي كوچك نيز تنها در مورد مردم گفتگو مي كنند…

موفق و پيروز باشيد.

باتشکر
ابوالفضل شاهزاده حمزه

مدیرعامل شرکت تخصصی شاهزاده حمزه

(دکترای مدیریت اجرایی DBA )

پیمایش به بالا