مدیران نیرو خراب کن

مدیران نیرو خراب کن
مدیران نیرو خراب کن :

🔰يكي از مشكلات فراوان اين روزها در سيستم هتلداري مشكل كمبود نيروي مستعد و دلسوز است.

حتما شما هم هتل هايي را ديده ايد كه نيروهايي با رزومه قوي و با پتانسيل و با انگيزه وارد آن مي شوند و نيروهاي بدبين، بي انگيزه و بي تفاوت از آن خارج مي شوند.

آيا مي خواهيد بدانيد كه چگونه اكثر اين هتل ها انگيزه كاركنان را از بين مي برند؟

قبل از اينكه رفتارهاي نامطلوبي كه مديران انجام مي دهند و باعث بي انگيزگي، بدبيني و استعفاي كاركنان شايسته شان مي شوند را مطرح كنم بايد به مديران كمك كنيم با ارزيابي درست، رفتار كاركنان را بررسي كنند، اينكه آيا خودشان مسئول اين بي انگيزگي هستند و يا پرسنل مسبب آن مي باشند.

روشن شدن اين قضيه همان اندازه كه براي كاركنان موثر است براي مديران ارشد هتل نيز مفيد مي باشد.

اگر مديران ارشد يك هتل پي ببرند علت بي انگيزگي و ترك پرسنل نوع مديريت واحدهاي مختلف در يك هتل مي باشد و سعي در اصلاح آن بنمايند، قطعا مي توانند فرهنگ جذب و حفظ پرسنل را به سمت سازماني متعهد و شكوفا و توانمند پيش ببرند درغير اين صورت محكوم به فنا هستند.

اغلب مديران، مشكلات مربوط به نيروها را به گردن زمين و آسمان مي اندازند در حالي كه عامل اصلي در بروز اين مسئله را فراموش مي كنند؛

اينكه افراد مديران خود را ترك مي كنند نه شغلشان را!
لذا همه آنچه كه مديران بايد براي حفظ نيروهاي متعهد و توانمند خود داشته باشند، پيدا كردن ديدگاهي جديد و تلاش و همتي مضاعف براي حمايت از آنان است.
🔰اکثر مدیرانی که من ملاقات کرده ام هرگز هنر ارتقاء نیروی انسانی  را  آموزش ندیده اند .

بسیاری از این مدیران تنها بدلیل سابقه کاری زیاد  بعنوان مدیر انتخاب شده   و هرگز آموزشی در این خصوص ندیده اند.

  لذا فقط تنها  کاری را انجام میدهند که بلدند ، تقلید از رئیس قبلی ، که آنهم چیزی نیست جز داد زدن و تهدید کردن

🔰برخي از عوامل مهم نابودي پرسنل مستعد:
کار کشیدن بیش از حد از کارمندان:
عدم اعطای پاداش و تقدیر از پرسنل :
استخدام با ترفیع دادن به نیروهای ضعیف
عدم توجه مدیران و روسا به کارکنان
عدم تلاش مدیران برای افزایش مهارتهای نیروهای خوب :
عدم بکارگیری خلاقیت کارکنان:
عدم ایجاد چالشهای فکری برای کارکنان
عدم اجرای تعهدات
ایجاد مانع در راه تعقیب اشتیاق شخصی کارکنان
در پايان، اگر مديران ارشد كلاه خود را قاضي كنند، قطعا تا حد زيادي مشكلات جذب و دفع نيروي انساني حل و فصل خواهد شد…

با تشکر
ابوالفضل شاهزاده حمزه
پیمایش به بالا